Pravidla

Tým tvoří 3 hráči. V některých turnajích musí být v každém týmu alespoň jedna slečna. Kterých turnajů se to týká se dozvíte v detailech akce. Od startu turnaje je složení týmu neměnné.

V případě výměny, popř. absence jednoho či více hráčů, je tým z turnaje diskvalifikován.

U jednoho stolu proti sobě stojí dva týmy, každý u svého konce. Na obou koncích stolu je rozestaveno 6 kelímků s vodou (popř. s pivem) do formace trojúhelníku s vrcholem směřujícím k soupeři podle předlohy na stole.

Na kraji stolu je jeden kelímek s vodou na omývání míčku. Každý tým má k dispozici jeden ping-pongový míček.

Cílem hry je míčkem postupně trefit všech 6 soupeřových kelímků, a to dříve než soupeř. Tým, kterému se to takto povede, vítězí v zápase.

Před zápasem proběhne stříhání „kámen, nůžky, papír“ mezi zvolenými zástupci z obou týmů. Vítěz zahajuje hru.

Při našich turnajích není možné mít u každého stolu rozhodčího, proto prosíme všechny týmy o fair-play. Hrajeme sice o zajímavé ceny a prestiž, ale hlavním cílem by mělo být pobavit se. Nekažte tedy prosím hru ostatním týmům ani sobě a hrejte tak, aby bylo vše fair-play.

Týmy se střídají pravidelně v házení vždy po jednom hodu. Pokud se hráč trefí do soupeřova kelímku, je tento kelímek odstraněn ze hry. V případě kelímků s pivem by měl být tento kelímek vypit (kdo ho bude pít je již na interní domluvě každého týmu).

Všichni hráči se v házení vždy po jednom hodu pravidelně střídají a toto pořadí se v průběhu hry nesmí měnit.

Existují dva způsoby házení. Přímý hod a hod s odrazem.

Přímý hod

míří přímo na kelímky. Soupeř nesmí do dráhy letu míčku nijak zasahovat (ani fyzicky ani např. foukáním). V případě úspěšného trefení kelímku (=míček zůstane v kelímku), je tento kelímek odstraněn ze hry.

Hod odrazem

míří na kelímky s pomocí odrazu o stůl. Hod odrazem může být blokován (např. vyražením nebo chycením míčku) a to ale až po kontaktu míčku se stolem. V případě trefení kelímku hodem s odrazem, je odstraněn ze hry právě tento kelímek a jeden další libovolný. Celkem je tedy hod s odrazem počítán za dva trefené kelímky.

Při obou způsobech házení musí při odhodu míčku zůstat hráčův loket za hranou konce stolu!

V případě porušení tohoto pravidla se tento hod nepočítá a pokračuje soupeřící tým. Pokud se však týmy domluví, může hráč hod opakovat.

Každý tým má možnost kdykoliv před svým hodem přestavět formaci kelímků, na které hází. Kelímky se však vždy musí mezi sebou dotýkat a tvořit formaci trojúhelníku, kosočtverce, popř. trojúhelníku bez jednoho vrcholu. Poslední dva kelímky mohou být postaveny za sebou nebo vedle sebe. Poslední kelímek je postaven na střed konce stolu. Vždy se daná formace dává na konec stolu, co nejvíce na střed. Žádná jiná formace kelímků není povolena.

Pokud hráč (např. svou nešikovností) převrhne jeden nebo více kelímků svého týmu, jsou tyto kelímky odstraněny ze hry. Za převrhnutý kelímek se považuje každý kelímek, který spadne na zem nebo se dotkne hranou (vrchním okrajem kelímku) stolu, případně se celý jeho objem vylije.

Pokud jsou převrhnuty všechny kelímky týmu zbývající ve hře, tento tým zápas prohrává bez možnosti dohozu.

Pokud míček rotuje po okraji (vně) kelímku, a ještě se nedotkne hladiny piva, je možné jej vyfouknout ven.

Pokud se to podaří, pokračuje se dále ve hře. Jakmile se míček hladiny vody nebo piva dotkne, počítá se tento kelímek jako trefený.

Rozptylování soupeře jakýmkoli způsobem (bez fyzického kontaktu) je povoleno, pouze však na vlastní polovině!

Nesmí se však nepřetržitě zakrývat výhled na kelímky. Cílem je, aby hráči viděli, kam házejí.

Pokud při přímém hodu na kelímky zasáhnete soupeře do ruky (či jiné části těla), která se nachází v dráze letu míčku do kelímku (nad stolem), zasažený tým musí ze hry odstranit jeden trestný kelímek.

Prudká střela s cílem zasáhnout pouze soupeřovi ruce je však zakázána a nezapočítává jako trestný kelímek. Za prudkou střelu se považuje hod výrazně rychlejší než ty v dosavadním průběhu hry tohoto hráče.

V případě, že soupeř trefil poslední kelímek (popř. jeden ze dvou posledních kelímků hodem s odrazem), má tým ještě možnost jednoho dohozu. Provede jej hráč, který je na řadě. Pokud trefí také poslední kelímek (popř. jeden ze dvou posledních kelímků hodem s odrazem), vyrovná tak zápas a nastává prodloužení.

V případě úspěšného dohozu nastává prodloužení 1 na 1 kelímek. Ve hře pokračuje tým a hráč, který je na řadě (nelze vybrat). Pokud se situace s úspěšným dohozem opakuje, hraje se další prodloužení, a to až do rozhodnutí.

V případě, že se zápas hraje déle než 30 minut, má rozhodčí (organizátor) možnost zápas ukončit, případně nařídit flip cup (popř. pivní štafetu) pro určení vítěze.

Hra končí v momentě, kdy jeden z týmů trefí poslední kelímek (poslední dva kelímky v případě hodu odrazem) a soupeř neodpoví úspěšným dohozem. Tým, který trefí všechny soupeřovi kelímky vítězí a jeho zástupce nahlásí výsledek (popř. i skóre) organizátorovi nebo moderátorovi.

Pokud se hraje na kelímky s pivem, poražený tým dopíjí všechna piva, která zůstala na stole.