PRAVIDLA

TÝM

Tým tvoří 3 hráči. V týmu musí být alespoň jedna slečna. Od startu turnaje je složení týmu neměnné.
V případě výměny, popř. absence jednoho či více hráčů, je tým z turnaje diskvalifikován.

 

SETUP

U jednoho stolu proti sobě stojí dva týmy, každý u svého konce. Na obou koncích stolu si týmy rozestaví 6 kelímků, do kterých rovnoměrně rozlejí pivo. Těchto 6 kelímků týmy rozestaví před sebe do formace trojúhelníku s vrcholem směřujícím k soupeři.
Na kraj stolu postaví každý tým jeden kelímek s vodou na omývání míčku. Každý tým má k dispozici jeden ping-pongový míček.

 

CÍL HRY

Cílem hry je míčkem postupně trefit všech 6 soupeřových kelímků s pivem, a to dříve než soupeř.

 

ZAHÁJENÍ

Před hrou proběhne stříhání „kámen, nůžky, papír“ mezi kapitány týmů. Vítěz zahajuje hru.

 

PRŮBĚH HRY

Týmy se v házení střídají pravidelně vždy po jednom hodu. Pokud se hráč trefí do soupeřova kelímku, je tento kelímek odstraněn ze hry a soupeřící tým ho musí vypít (kdo ho bude pít je již na interní domluvě každého týmu).
Všichni hráči se v házení vždy po jednom hodu pravidelně střídají a toto pořadí se v průběhu hry nesmí měnit.

 

HÁZENÍ

Existují dva způsoby házení. Hod přímý a hod s odrazem.
Hod přímý míří přímo na kelímky. Soupeř nesmí do dráhy letu míčku nijak zasahovat (ani fyzicky ani např. foukáním). V případě úspěšného zasáhnutí kelímku, je tento kelímek odstraněn ze hry.
Hod odrazem míří na kelímky s pomocí odrazu o stůl. Hod odrazem může být blokován (např. vyražením či chycením míčku) a to ale až po kontaktu míčku se stolem. V případě zasáhnutí kelímku s odrazem je odstraněn ze hry právě tento kelímek a jeden další libovolný. Celkem je tedy hod s odrazem za dva kelímky.

Při obou způsobech házení musí při odhodu míčku zůstat hráčův loket za hranou konce stolu. V případě porušení tohoto pravidla se tento hod nepočítá a pokračuje soupeřící tým.

 

FORMACE KELÍMKŮ

Každý tým má možnost kdykoliv před svým hodem přestavět formaci kelímků, na které hází. Kelímky se však vždy musí mezi sebou dotýkat a tvořit formaci trojúhelníku, kosočtverce, popř. trojúhelníku bez jednoho vrcholu. Poslední dva kelímky mohou být postaveny za sebou nebo vedle sebe. Poslední kelímek je postaven na střed konce stolu. Žádná jiná formace kelímků není povolena.

 

PŘEVRHNUTÍ KELÍMKŮ

Pokud hráč např. svou nešikovností převrhne jeden nebo více kelímků svého týmu, jsou tyto kelímky odstraněny ze hry.
Pokud takto převrhne všechny kelímky zbývající ve hře, jeho tým zápas prohrává.

 

VYFOUKNUTÍ MÍČKU Z KELÍMKU

Pokud míček rotuje po okraji kelímku a nedotkne se hladiny piva, je možné jej vyfouknout ven.
Pokud se to podaří, pokračuje se dále ve hře. Jakmile se míček hladiny piva dotkne, počítá se tento kelímek jako trefený.

 

ROZPTYLOVÁNÍ

Rozptylování soupeře jakýmkoli způsobem je povoleno, pouze však na vlastní polovině.
Nesmí se ale nepřetržitě zakrývat výhled na kelímky. Cílem je, aby hráči viděli, kam házejí.

 

TREFENÍ RUKY PROTIHRÁČE

Pokud při hodu přímo zasáhnete soupeře do ruky (či jiné části těla), která se nachází v dráze letu míčku do kelímku (nad stolem), zasažený tým musí ze hry odstranit jeden trestný kelímek. 

Prudká střela s cílem zasáhnout pouze soupeřovi ruce je však zakázána a nezapočítává jako trestný kelímek. Za prudkou střelu se považuje hod rychlejší než ty v dosavadním průběhu hry tohoto hráče.

 

KONEC HRY

Hra končí v momentě, kdy jeden z týmů trefí poslední kelímek (poslední dva kelímky v případě hodu odrazem). Tímto tento tým vyhrává hru. 

V případě, že se zápas hraje déle než 30 minut, má rozhodčí možnost zápas ukončit a nařídit pivní štafetu, která rozhodně o vítězi. Poražený tým vždy dopíjí všechna piva, která zůstala na stole.